Jídelníček od 27. 3. - 31.3.2017

PostImage
Pondělí Přesnídávka: chléb s lučinou, mléko, zelenina Polévka: z rybího filé Oběd: těstoviny se špenátem a kuřecím masem, ovocný čaj, ovoce Svačina: kukuřičné lupínky v mléce ... [Více]
 

Zápis

PostImage
Zápis do MŠ Žižkovo údolí na školní rok 2017/18 MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIŽKOVO ÚDOLÍ ZVE všechny správné kluky a holky od 3 let se svými rodiči k ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na školní rok 2017/18 dne: 10. května od 8.00 – 15.00hodin Přineste si rodný list dítěte a občanský průkaz. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy k datu 1.9.2017 (šk.rok 2017/18) proběhne 10. května 2017. Do MŠ jsou přijímány děti, které ke dni 31.8.2017 dovrší věku 3 let. Pro děti, které dovrší do 31.8.2017 pátého ro... [Více]
 

Školní řád MŠ Žižkovo údolí

  Mateřská  škola  Bílina,  Síbova  332,  příspěvková  organizace  +  odloučená  pracoviště: MŠ Aléská, MŠ Žižkovo údolí Zřizovatelem mateřské školy i jeslí je Městský úřad Bílina   ŠKOLNÍ  ŘÁD   OBSAH 1. Povinnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a     podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 2. Provoz a vnitřní režim školy,  Povinn... [Více]
 

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, - a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Pokud ještě dítě do mateř... [Více]
 

Otevírání řeky

PostImage
Děti si vyřízly z chleba “klíč” a vydaly se na kyselku odemknout řeku. Po společném odemčení řeky si zazpívaly jarní písničky.
 

Jídelníček od 20. 3. - 24 .3.2017

PostImage
  Pondělí Přesnídávka: chléb, pomazánka sýrová s celerem, mléko, zelenina   Polévka: mrkvová   Oběd: treska s brokolicí a sýrem, bramborová kaše, salát, ovocný čaj   Svačina: ovocná přesnídávka s piškotem     ... [Více]
 

V ZŠ

PostImage
Návštěva v ZŠ Aléská. Předškoláci navštívili ZŠ,kterou je provedla p.Krupičková …....... . Děti si prohlédly tělocvičnu,jídelnu,družinu,skleník,učebny – nahlédly do 1.třídy kde probíhala výuky prvňáčků.Děti se seznámily s prostředím,výukou a dokonce se opět setkaly s kamarády,kteří odešly do 1.třídy v loňském roce.Teď už jek hurááá k zápisu a v září nashledanou.